photo credit: Sebastian Rahtz 0576-2006-08-02.jpg via photopin (license)