photo credit: Scott Monument via photopin (license)